ΔΑΝΑΗ

// //

Από αριστερά Στέλιος Χατζίνας (καλαμπόκας), Σώζων Μπέσης, Σωτήρης Μαστροσταμάτης,  Βρανάκης, Σταμάτης Μαρμαρινός