ΔΑΝΑΗ_1980

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από δεξιά Γιώργος Μοίρας, Κούλα Κάτσα,-,-,Κώστας Πάνου (Πιτσούνιας),Μιχάλης Μαυρουδής (Λύρας), Γιώργος  Λάλος -

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου