ΔΑΝΑΗ_1980

// //

Από δεξιά Γιώργος Μοίρας, Κούλα Κάτσα,-,-,Κώστας Πάνου (Πιτσούνιας),Μιχάλης Μαυρουδής (Λύρας), Γιώργος  Λάλος -